Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

25/06/2022

  Đối với các đơn hàng trong nước:

  Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng được xác nhận thành công.

  Đối với các đơn hàng quốc tế:

  Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 7-14 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng được xác nhận thành công. 

  Lưu ý: đối với các đơn hàng quốc tế giá vận chuyển sẽ không bao gồm các chi phí phát sinh, thuế thông quan. Các chi phí đó sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở. 

  Bài viết khác